Jogi nyilatkozat

 

A www.BalatonInfo.sk portál használatának feltételei és szabályai

 

Tisztelt látogatók, üdvözöljük önöket a BalatonInfo.sk portálon.

Mielőtt elkezdik használni ezeket az oldalakat, ismerjék meg kérem alaposan a portál használatának feltételeit és szabályait (a továbbiakban csak „szabályok“).

 

I Cikkely – Általános rendelkezések

Ezen szabályok rendeltetése értelmében a portál azokat az oldalakat jelenti, amelyeket a www.balatoninfo.sk link lefed. A portál üzemeltetése, a szolgáltatások használata, az üzemeltető és felhasználó jogai és kötelességei ezen szabályokhoz igazodnak. A portál használatának feltétele ezen szabályok elfogadása. A szabályok elfogadását a felhasználó azzal fejezi ki, hogy használja ezt a portált. Ezen szabályok megszegésének esetében az üzemeltető érvényesítheti az általuk kifejezett intézkedéseket.

Az oldal tulajdonosa és üzemeltetője „ KRIBON s.r.o. “ (a továbbiakban csak „üzemeltető“), a Szlovák Köztársaság Cégjegyzékében a 38271/T számmal bejegyezve.

II Cikkely – A szellemi tulajdon jogai

Az üzemeltető fenntartja a portál oldalain levő tartalom összes szerzői jogát, beleértve a szöveget, az oldalak grafikai dizájnját, technikai vázlatokat, számítógépes programokat, grafikát és multimediális fájlokat, választékát és rendezését. Az oldalak tartalmát az üzemeltető előzetes írásos engedélye nélkül nem szabad semmiféleképpen változtatni, másolni, letölteni vagy másképp terjeszteni, önállóan vagy más anyagok részeként. Ez nem vonatkozik az oldalak tartalmának magánjellegű (nem kereskedelmi) célra történő terjesztésére feltéve, hogy az ilyen jellegű terjesztés nem képes veszélyeztetni az üzemeltető szerzői jogait. Az oldalak terjesztésének engedélyét az üzemeltető bármikor visszavonhatja.

 

III. Cikkely – Hivatkozások harmadik felek internetes oldalaira

Ezen a portálon a felhasználók számára közzétett összes információ csupán informatív jellegű. A portálon levő oldalak tartalmazhatnak hivatkozásokat harmadik felek internetes oldalaira. Az üzemeltető nem felel a ezen weboldalak tartalmáért. Abban az esetben, ha a harmadik felek internetes oldalai tartalmaznak hivatkozást ezen portál oldalaira, és ha a hivatkozások valamint tartalmuk nem volt az üzemeltető által előre írásosan engedélyezve, az üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli ezekért a hivatkozásokért.

 

IV Cikkely – A felhasználó viselkedése

A felhasználó kötelezi magát, hogy ezen portál használata közben a Szlovák Köztársaság területén érvényes jogi előírásoknak, illemszabályoknak és ezen szabályoknak megfelelően jár el, és nem fogja sérteni sem az üzemeltető, sem a többi felhasználó jó hírnevét. A felhasználó kötelezi magát, hogy főként nem fog:

-          ezen portál oldalain semmilyen, jogi előírást sértő híreket vagy anyagokat terjeszteni, olyan híreket vagy anyagokat, amelyek érintik a harmadik felek jogait és érdekeit, amelyek az emberi méltósággal ellenkeznek, amelyek a tartalmuk által bármilyen módon diszkriminálóak nemzetiségi, faji, nemi szempontból, és amelyek törvényellenes tevékenységet vagy erőszakot hirdetnek,

-          vírusokat tartalmazó üzeneteket, vagy bármilyen veszélyes vagy káros alkalmazásokat küldeni,

-          nem kívánt üzenetek (spam), körlevelek szétküldésére használni a portált,

-          beavatkozni a portál biztonságába vagy másképp kihasználni azt,

-          beavatkozni a portál használatába más felhasználók oldaláról,

-          kihasználni a portált személyes haszon érdekében, amely bármiféle személyes kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos,

-          próbálkozni ezen portál olyan részeinek a megszerzésével, amelyek a nyilvánosság általi használatból ki vannak zárva.

 

V Cikkely – Korlátozások és bírságok

Ezen portál szolgáltatásaihoz való hozzáférés és a használatuk semmilyen módon nem követelhető és nem tartható rá igény jogilag. A felhasználó tudatában van annak, hogy többek között sor kerülhet a szolgáltatás rossz hozzáférhetőségére, vagy működésének teljes megszűnésére, üzenet kézbesítésének kimaradására, vagy sérült illetve nem teljes üzenet kézbesítésére, vagy késői kézbesítésére, bármilyen adatok letörlésére stb. az üzemeltető tevékenységétől függetlenül. Az említettekért az üzemeltető nem felel.

Az üzemeltető megvalósíthatja a bírságokat abban az esetben, ha a felhasználó a Szlovák Köztársaság területén érvényes jogi előírásoknak vagy az illemszabályoknak ellentmondóan használja a portált, esetleg megszegi ezeket a szabályokat. Az üzemeltető a következő bírságok bármelyikét használhatja: a felhasználó figyelmeztetése, a portál használatának azonnali korlátozása vagy a portál használatának a meggátolása a felhasználóval szemben.

Ha a felhasználó reklámot helyez el ezen a portálon (főleg a Fotóalbum és Fórum szekcióban), esetleg a termékeinek vagy szolgáltatásainak másféle prezentációját, vagy harmadik felek termékeinek, szolgáltatásainak prezentációját ezekkel a szabályokkal ellenkező módon, abban az esetben a portál üzemeltetője jogosult ezeket a reklámokat, prezentációkat a portálról eltávolítani.

 

VI Cikkely – A személyes adatok védelme

Némelyik szolgáltatás eléréséhez ezeken az oldalakon a felhasználónak regisztrálnia kell magát, amihez szükséges, hogy megadjon bizonyos adatokat. Ezek az információk nem lesznek kiadva harmadik személyeknek. A felhasználó regisztrációs ív kitöltésével beregisztrálja magát a portálon, amelyben kitölti a bejelentkezési nevét és jelszavát és egyúttal megadja az e-mail címét. Ezzel a regisztráció sikeresen befejeződik. Az e-mail cím, amit a felhasználó a regisztrációnál megad, a felhasználó azonosítására, az üzemeltető és a felhasználó közötti kommunikációra szolgál, és a felhasználó egyúttal beleegyezéstét adja informatív jellegű e-mailek esetleg reklámlevelek elküldéséhez. A portál felhasználója tudatában van annak, hogy bármilyen adatok elküldése a portálra önkéntesen történik és az elküldőjüknek nem keletkezik ezáltal semmilyen joga és az üzemeltetőnek semmilyen kötelessége. Ezen a portálon nem halmozódnak semmilyen személyes jellegű adatok úgy, ahogy az a T. t. 122/2013 számú, a személyes adatok védelméről szóló törvényben, a későbbi előírások hangzásában meg van fogalmazva, és ezért az esetleges megjelenítésükért a portálon az üzemeltetőt nem terheli semmilyen felelősség.  .

 

VII Cikkely – A portál vitafóruma

Az üzemeltető ezen a portálon vitafórum szolgáltatást nyújt, és ezzel lehetőséget ad a felhasználóknak főleg:

-          saját profil kialakítására a portálon való regisztrációval

-          kommentek hozzáadására egyes témákhoz

-          nyílt beszélgetésbe bekapcsolódni

-          privát üzeneteket írni más regisztrált felhasználóknak

-          saját téma alapítását nyílt beszélgetésben

-          feltölteni és nyilvánosságra hozni saját fájlokat

 

Minden felhasználónak csak egy felhasználói profilja lehet kialakítva. Ellenkező eset megállapításakor a felhasználó profiljai az üzemeltető figyelmeztetése nélkül ki lehetnek törölve és csak az eredeti, az ilyen felhasználó által első kialakított profil lesz meghagyva.

 

VII Cikkely – Záró rendelkezések

Az üzemeltetőnek joga van a portál terjedelmét, tartalmát, vagy a portál kínálatát bármikor megváltoztatni, vagy a portál üzemeltetését harmadik személyre bízni (esetleg azzal, hogy ilyen harmadik feleknek hozzáférésük lesz bizalmas információkhoz a felhasználóról) vagy megszüntetni a portál üzemeltetését, a felhasználó előzetes figyelmeztetése nélkül.

Ezeket a felhasználási feltételeket és szabályokat az üzemeltető bármikor megváltoztathatja.

  

Ezek a szabályok 2011. március 15-én lépnek érvénybe.