MOL Nagyon Balaton

Tento rok už  tretí krát sa usporiada séria programov Nagyon Balaton čo od roku 2013 je  najzaujímavejším, najpopulárnejším kultúrnym, športovým gastronomickým podujatím 
Balatonského regiónu. Tento rok od mája po september 25 podujatí čaká každého, kto cieľom svojej letnej dovolenky si vybral Balatonský región. Kým vlani bolo približne 
450 000 návštevníkov, tento rok už očakávajú 600 000 hostí. K partnerom sa pripája MOL a MTVA, ktorý sa zúčastnia na programoch ako strategickí partneri.

 

 


Nagyon Balaton

Odporúčať priateľovi