Turícsky vínny piknik - Csopak

 

Počas dlhého víkendu na Csopakskom kúpalisku sa začína sezóna,kde pre návštevníkov chystáme rôzne programy. Na vínnom pikniku popri ozajstnej piknikovej nálady Vás čakáme s vynikajúcimi vínami, športovými, tanečnými programami.
 
 

Nyitott Balaton

Usporiadateľ: Csopak Község Önkormányzata

 

 

 

Odporúčať priateľovi