Tihanyský pálenkový festival na turíce

 
Tihanyský pálenkový festival 23-24-eho mája na kopci Akasztó!!
 
Ľudová hudba, ľudový tanec,detské programy, koncerty, ples
 
 

 
 
Vystúpi: Szőke András, Balkán Fanatik..
 
 
 
SRDEČNE VÝTAME KAŽDÉHO!! 
 
 

Odporúčať priateľovi